Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Danh sách cựu học sinh

STTHọ tênEmailĐiện thoạiĐịa chỉNơi làm việc,học tậpGhi chú
1 Ngô Văn Hộithptcanthanh2001@gmail.com0947755611Cần GiờCần GiờGiáo viên

Nhập thông tin liên hệ