Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
NGỮ VĂNTOÁN
TIẾNG ANHVẬT LÝ
HÓA HỌCSINH HỌC
LỊCH SỬGIÁO DỤC CÔNG DÂN
ĐỊA LÝTIN HỌC
THỂ DỤC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TINCÔNG NGHỆ - NGHỀ
Đang online: 35
Hôm nay : 145
Hôm qua : 68
Tuần này : 422
Tuần trước : 841
Tháng này : 38,892
Tháng trước: 34,352
Tất cả : 349,236

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88