Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 276

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh Nhiệm kỳ: 2018 - 2023

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh
Nhiệm kỳ: 2018 - 2023

 

Bà. Huỳnh Thị Tuyết

Chủ tịch CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

 

Ông. Bùi Minh Hòa

Phó chủ tịch CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

 

Ông. Phạm Văn Trí

UVBCH CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

 

Bà. Lê Thị Thu Quyên

UVBCH CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

 

(Chưa có hình)

Bà. Phạm Thị Kim Liễu

UVBCH CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

Ông. Trần Quốc Toàn

Kế toán Công đoàn

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88