Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 255

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh Nhiệm kỳ: 2018 - 2023

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh
Nhiệm kỳ: 2018 - 2023

 

Bà. Huỳnh Thị Tuyết

Chủ tịch CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

 

Ông. Bùi Minh Hòa

Phó chủ tịch CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

 

Ông. Phạm Văn Trí

UVBCH CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

 

Bà. Lê Thị Thu Quyên

UVBCH CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

 

(Chưa có hình)

Bà. Phạm Thị Kim Liễu

UVBCH CĐCS Trường THPT Cần Thạnh

Nhiệm Kỳ: 2018 - 2023

 

Ông. Trần Quốc Toàn

Kế toán Công đoàn

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87