Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 2/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 109

Thư báo cho Cha Mẹ học sinh biết. Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại Đà Lạt với chủ đề “Dã Ngoại”

Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại Đà Lạt với chủ đề “Dã Ngoại” trong thời gian: 03 ngày, 03 đêm. Dự kiến từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 26/12/2019.

Tác giả: Đinh Thị Hồng Thanh
Nguồn tin: Kế hoạch nhà trường

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88