Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ hai, 2/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 117

Thư báo cho Cha Mẹ học sinh biết. Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại Đà Lạt với chủ đề “Dã Ngoại”

Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại Đà Lạt với chủ đề “Dã Ngoại” trong thời gian: 03 ngày, 03 đêm. Dự kiến từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 26/12/2019.

Tác giả: Đinh Thị Hồng Thanh
Nguồn tin: Kế hoạch nhà trường

87