Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 560

Tổ Địa lý - Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Địa lý - Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Địa lý - Trường THPT Cần Thạnh
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Tổ trưởng tổ Địa Lý

Cô. Đinh Thị Hồng Thanh

 

 

Giáo viên Địa lý

Cô. Lê Thị Ninh

 

 

Giáo viên Địa lý

Thầy. Chu Huỳnh Lâm

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87