Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ sáu, 15/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 460

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên Năm học 2019 - 2020

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên Nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên

Nhiệm kỳ: 2018 - 2020

 

Bí thư Chi đoàn trường; nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Đồng chí. Mai Thanh Hiền

 

Phó Bí thư Chi đoàn trường; nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Đồng chí. Phạm Văn Trí

 

Ủy viên Chi đoàn trường; nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Đồng chí. Phạm Thị Lài

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87