Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 15/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 407

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên Năm học 2019 - 2020

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên Nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên

Nhiệm kỳ: 2018 - 2020

 

Bí thư Chi đoàn trường; nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Đồng chí. Mai Thanh Hiền

 

Phó Bí thư Chi đoàn trường; nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Đồng chí. Phạm Văn Trí

 

Ủy viên Chi đoàn trường; nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Đồng chí. Phạm Thị Lài

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88