Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ năm, 12/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 183

Về phối hợp tổ chức cho học sinh tham quan triển lãm “Tác hại của ma túy”.

Về phối hợp tổ chức cho học sinh tham quan triển lãm “Tác hại của ma túy”.

Tác giả: Pháp chế
Nguồn tin: Sở Giáo dục

Tin cùng chuyên mục

87