Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 2/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 321

Mẫu sổ ghi nhận thực hành thí nghiệm

Mẫu sổ ghi nhận thực hành thí nghiệm của Trường THPT Cần Thạnh

Tác giả: Hoàng Thị Mai
Nguồn tin: Kế hoạch của nhà trường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88