Thứ hai, 2/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 120

Dưới đây là danh sách chưa đầy đủ của các cá nhân được Nhà nước Việt Nam công nhận phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dưới đây là danh sách chưa đầy đủ của các cá nhân được Nhà nước Việt Nam công nhận phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tác giả: Dương Ngọc Bá Tước
Nguồn tin: Sưu tầm

Viết bình luận

87