Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 11/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 4952

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC GIAO LƯU, KẾT NGHĨA GIỮA CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT CẦN THẠNH VÀ CHI ĐOÀN CSGT HUYỆN CẦN GIỜ NĂM HỌC 2017 – 2018

HUYỆN ĐOÀN CẦN GIỜ

CĐGV THPT CẦN THẠNH - CHI ĐOÀN CSGT

***

Số: -KHPH/GVCT-CSGT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Cần Giờ, ngày11 tháng 9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

TỔ CHỨC GIAO LƯU, KẾT NGHĨA GIỮA CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT CẦN THẠNH VÀ CHI ĐOÀN CSGT HUYỆN CẦN GIỜ

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Căn cứ vào chương trình hoạt động của Chi đoàn CSGT huyện Cần Giờ và Chi đoàn giáo viên THPT Cần Thạnh năm học 2017 – 2018;

Nay BCH CĐGV THPT Cần Thạnh, Chi đoàn CSGT huyện Cần Giờ tổ chức buổi họp mặt giao lưu kết nghĩa, nội dung như sau:

 1. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

  Tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn thể chi đoàn – đoàn viên, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc; Góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục.

  Nhằm tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho đoàn viên tham gia sau những  giờ làm việc, góp phần rèn luyện, nâng cao sức khoẻ của Đoàn viên giáo viên. Tổ chức giao lưu học hỏi giữa 2 Chi Đoàn, tạo sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, thông qua đó chọn được hạt nhân nòng cốt cho phong trào.

  Đồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành nghiêm luật lệ giao thông.

  Yêu cầu: Thiết thực - Hiệu quả - Tiết kiệm.

 2. ĐỐI TƯỢNG:

  Đoàn viên giáo viên, nhân viên trường THPT Cần Thạnh và đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát giao thông Huyện Cần Giờ.

 3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
 • Ngày 11/9/2017 trình kế hoạch lãnh đạo nhà trường xem xét.
 • Ngày 12/9/2017 triển khai trong đơn vị
 • Ngày 16/9/2017 (lúc  14 giờ 00, Thứ bảy Tại Phòng Nghe Nhìn , trường THPT Cần Thạnh) tổ chức thực hiện.
  1. PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

   Chi đoàn giáo viên:

   • Chuẩn bị sân cầu lông, bi sắt thi đấu.
   • Xây dựng chương trình giao lưu.
   • Vận động đoàn viên giáo viên, công nhân viên tham gia đầy đủ.
   • Công tác hậu cần.
   • Chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ

    Chi đoàn cảnh sát giao thông:

  2. BAN TỔ CHỨC
 • Tham mưu lãnh đạo, vận động đoàn viên trong Chi đoàn tham gia đầy đủ.
 • Chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ
 • Ông Trần Văn Xê – Đội trưởng đội CSGT                               Trưởng ban
 • Võ Thị Diễm Phượng – Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng     Trưởng ban
 • Ông Ngô Văn Hội – Bí thư CĐGV                                           Phó ban
 • Ông Huỳnh Minh Thái – Bí thư CĐCSGT                               Uỷ viên

 

Trên đây, là kế hoạch phối hợp về việc tổ chức buổi họp mặt giao lưu kết nghĩa của Chi đoàn Cảnh sát giao thông Huyện Cần Giờ với CĐGV trường THPT Cần Thạnh năm 2017./.

 

TM. BCH CHI ĐOÀN CSGT

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Thái

TM. BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Ngô Văn Hội

CẤP ỦY CHI BỘ PHÊ DUYỆT

T/M BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

 

 

*** Kế hoạch đính kèm

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88