Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 14/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 268

KẾ HOẠCH Thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 + Đánh giá theo nghị quyết 03 của HĐNDTP về thu nhập tăng thêm

Kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019; Đánh giá thi đua theo Nghị quyết 03 của HĐNDThành phố Hồ Chí Minh về thu nhập tăng thêm năm 2018

Tác giả: Ban Giám hiệu

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88