Thứ tư, 14/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 262

KẾ HOẠCH Thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 + Đánh giá theo nghị quyết 03 của HĐNDTP về thu nhập tăng thêm

Kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019; Đánh giá thi đua theo Nghị quyết 03 của HĐNDThành phố Hồ Chí Minh về thu nhập tăng thêm năm 2018

Tác giả: Ban Giám hiệu

Tin cùng chuyên mục

87