Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 8/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 260

KẾ HOẠCH Tổ chức tham dự kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 (mở rộng) - Năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH

 


Số /KH-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Cần Giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tham dự kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 (mở rộng) - Năm 2018

 

Căn cứ công văn  số 3335/KH-GDĐT-TrH, ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh về kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 (mở rộng) - Năm 2018;

Trường THPT Cần Thạnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

       1. Mục đích

- Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực về bộ môn ở lớp 10 và 11, tạo nguồn rèn luyện đội ngũ học sinh thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP.

- Trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên (GV) của các trường có học sinh tham gia kỳ thi.

- Tạo điều kiện để các GV và HS tiếp cận nội dung kỳ thi tốt nghiệp và đại học, đưa dạy học gắn liền với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả dạy học.

- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, giảng dạy giữa GV và HS các tỉnh, thành ở khu vực phía nam.

- Mở rộng các môn thi về giáo dục STEM và Robot để Olympic không chỉ là sân chơi về học thuật mà cả về khoa học công nghệ trong cuộc sống cho HS TP.HCM và các tỉnh thành bạn (có kế hoạch riêng chi tiết về môn STEM và Robot trong kỳ thi).

       2. Yêu cầu

Kỳ thi Olympic Tháng 4 TP.HCM hàng năm là sân chơi trí tuệ dành cho HS giỏi bộ môn, đảm bảo được tính trung thực, công bằng, bình đẳng và khách quan.

II. CÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA BAN TỔ CHỨC KỲ THI

1. Môn thi, đối tượng, số lượng tham dự:

a/ Các môn thi gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin Học (môn thi giáo dục STEM và Robot có kế hoạch riêng).

b/ Đối tượng: Học sinh các lớp 10 và 11.

c/ Số lượng: Đội dự thi của trường gồm tối đa 3 HS/môn/khối/trường.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi:

a/ Ngày thi : Sáng thứ Bảy 07/4/2018; từ 8g00 đến 10g30. Giám thị và thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7g00 ngày 07/4/2018.

b/ Địa điểm thi:  Trường THPT Lương Thế Vinh, số 131 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM và các địa điểm thi phụ khác.

c/ Thời hạn đăng ký:

- Giáo viên được phân công bồi dưỡng gửi danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng cho PHTCM: Từ ngày 25/12 đến 30/12/2017.

- Giáo viên được phân công bồi dưỡng gửi danh sách học sinh đăng ký dự thi cho PHTCM: Từ ngày 20/02/2018 đến 24/02/2018.

- Trường đăng ký danh sách học sinh dự thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký danh sách từ 26/02/2018 đến 03/3/2018.

- Số lượng giám thị đề cử của mỗi trường = (số thí sinh của trường/10) được làm tròn tăng.

- Số lượng giám khảo đề cử: 1GK/môn/trường cho các môn mà trường có dự thi. 

- Ngày 23/03/2018 Ban tổ chức sẽ thông báo danh sách giám thị, thí sinh dự thi, số báo danh, phòng thi trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các đơn vị kiểm tra danh sách thí sinh, tiến hành in thẻ dự thi cho học sinh (thẻ dự thi có dán ảnh, ghi đủ các chi tiết, hiệu trưởng ký tên và đóng dấu).

- Học sinh mang theo thẻ dự thi khi đi thi.

 

3. Nội dung, hình thức tổ chức kỳ thi:

a/ Thi HS giỏi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học cho HS lớp 10 và 11.

b/ Nội dung thi:

- Khối 10: thuộc Chương trình giáo dục phổ thông của khối lớp 10.

- Khối 11: thuộc Chương trình giáo dục phổ thông của khối lớp 10 và 11, chủ yếu ở khối lớp 11.

Đề thi có một tỉ lệ phù hợp nội dung vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực HS.

c/ Hình thức và thời gian làm bài thi: Bài thi theo hình thức tự luận, thời gian 150 phút cho mỗi môn thi. Môn Ngoại ngữ có phần thi nghe, riêng môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính.

d/ Giải thưởng:

* Cá nhân:

Theo số điểm từ cao đến thấp, cơ cấu giải thưởng được quy định cho đối tượng HS TP.HCM như sau:

- Huy chương vàng + giấy khen của BTC: 15% số học sinh dự thi/ môn/khối,

- Huy chương bạc   + giấy khen của BTC: 15% số học sinh dự thi/môn/khối,

- Huy chương đồng + giấy khen của BTC: 20% số học sinh dự thi/môn/khối.

* Tập thể :

Ban Tổ chức không tiến hành xếp hạng tập thể cho môn thi và kỳ thi.

     4. Coi thi và chấm thi:

- Giám thị của các trường coi thi từ 7g00 đến 11g00 sáng thứ bảy 07/4/2018.

- Giám khảo của các trường chấm thi từ 13g30 cùng ngày.

5. Lệ phí và chi phí:

- Phí hỗ trợ công tác tổ chức (300.000 đồng cho mỗi HS dự thi) do trường nộp cho Ban tổ chức tại trường THPT Lương Thế Vinh bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước ngày 16/3/2018.

- Các khoản tài trợ cho kỳ thi (nếu có) được dùng để bổ sung kinh phí tổ chức và phát thưởng.

- Cá nhân học sinh đăng ký tham dự kỳ thi: 300.000 đồng/HS. ( Chưa tính tiền ăn sáng và ăn trưa)

                        Trong đó:

                                    Học sinh đóng: 200.000 đồng

                                    Nhà trường hổ trợ:  100.000 đồng

            - Nhà trường hỗ trợ tiền xe; học sinh đóng tiền ăn sáng + trưa khi có kế hoạch tổ chức đưa học sinh dự thi.

6. Phát giải: Sáng chủ nhật ngày 08/4/2018 từ 9g30 tại trường THPT Lương Thế Vinh, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, giấy khen và giấy chứng nhận cho đơn vị.

III. CÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG:

          1/ Học kỳ I: Giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh, hỗ trợ tài liệu, chia sẻ những kinh nghiệm... để học sinh tự bồi dưỡng.

2/ Học kỳ II: Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng cho những học sinh đăng ký dự thi. Số tiết: 01 tiết/tuần.

Số tiền/ 01tiết bồi dưỡng HS thi Olympic bằng với số tiền/01 tiết tăng của giáo viên hàng tháng ( Hai buổi)

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 02/01/2018 đến ngày 06/4/2018 ( 14 tuần- 14 tiết)  ( Giáo viên bộ môn chủ động sắp xếp và thông báo lịch bồi dưỡng học sinh về PHTCM- theo TKB).

* Lưu ý: Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng linh động sắp xếp số tiết trong tuần, sao cho số tiết thực hiện không vượt quá 14 tiết/ đợt bồi dưỡng. ( Ngoài 14 tiết theo quy định, giáo viên có thể chủ động sắp xếp thêm 01 số tiết để rèn luyện thêm giúp học sinh)

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Cô Võ Thị Diễm Phượng- PHTCM:

- Lập và triển khai kế hoạch đến các tổ trưởng chuyên môn;

- Đăng ký, gửi danh sách học sinh dự thi, nhận số báo danh trực tuyến trên công thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo; in thẻ dự thi cho học sinh (như hướng dẫn trong văn bản);

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đưa học sinh tham dự kỳ thi Olympic vào đầu tháng 4/2018.

2. Tổ trưởng và giáo viên bộ môn:

- Phổ biến kế hoạch tham dự kỳ thi Olympic cho tổ viên và học sinh;

- Lập danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng, học sinh đăng ký dự thi gửi PHTCM ( Theo thời gian trên); hướng dẫn học sinh, hỗ trợ tài liệu, chia sẻ những kinh nghiệm... để học sinh tự bồi dưỡng trong HK I.

- Phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh trong học kỳ II.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1/ Từ ngày 06/11 -> 08/11/2017: Lập và triển khai kế hoạch đến các tổ trưởng chuyên môn;

2/ Từ ngày 09/11 -> 11/11/2017: Tổ trưởng chuyên môn phổ biến kế hoạch đến tổ viên và phân công hướng dẫn học sinh thực hiện;

3/ Từ ngày 25/12 đến 30/12/2017:  Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng gửi danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng về cho PHTCM;

4/ Từ ngày 20/02/2018 đến 24/02/2018: Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng gửi danh sách học sinh dự thi về cho PHTCM;

5/ Từ 26/02/2018 đến 03/3/2018: Trường đăng ký danh sách học sinh dự thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

6/ Ngày 07/4/2018: Tổ chức đưa học sinh tham dự kỳ thi Olympic theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

-BGH;

- Các TTCM;

-Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ TÍNH KINH PHÍ

Về tổ chức đưa học sinh dự kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần 3

Năm học 2016 - 2017

(Kèm kế hoạch số       / KH-THPTCT, ngày 22/8/2016 của  trường THPT Cần Thạnh)

 

 

 

 1. Tiền thuê xe:  

  2.000.000đ (Hóa đơn đỏ và chuyển khoản)

 2. Tiền ăn sáng của học sinh:

       18 (hs)         x        30.000đ      = 540.000đ

 3. Tổng kinh phí:

                     2.540.000đ

  (Hai triệu, năm trăm, bốn mươi ngàn đồng chẵn)

 4. Địa điểm dự thi: Trường THPT Gia Định, số 195/29 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P17, TP.HCM và các địa điểm thi phụ khác.

   Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7g00 ngày 08/4/2017.

 5. Ngày thi: Sáng thứ bảy 08/4/2017; từ 8g00 đến 10g30.

Thời gian làm bài thi là 150phút. Bài thi theo hình thức tự luận, riêng môn Ngoại ngữ có phần nghe.

 

 

 

                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH

 THAM GIA BỒI DƯỠNG KỲ THI OLYMPIC THÁNG 04, NĂM 2018

Môn:…………………………..

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần Giờ, ngày         tháng         năm 2017

        TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

       ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC THÁNG 04, NĂM 2018

Môn:…………………………..

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần Giờ, ngày         tháng         năm 2017

        TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

       ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86