Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ năm, 7/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 274

KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Số       /KH-THPTCT                                     Cần Giờ, ngày      tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  năm 2017”

 

          Thực hiện công văn số 4310 /GDĐT-CTTT ngày  20  tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch triển khai “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017”.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về HIV/AIDS, trường THPT Cần Thạnh xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức của học sinh về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS

2. Yêu cầu:Thiết thực – Tiết kiệm - Hiệu quả

II. CHỦ ĐỀ

Chủ đề của Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống AIDS năm 2017 là “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90 - 90 – 90 vào năm 2020”

90-90-90 Có nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG

 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

         * Treo khẩu hiệu tuyên truyền

         Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2017! (từ ngày 01/12 đến 10/12/2017)

*  Trang trí bảng tin Y tế, cổng thông tin điện tử của nhà trường,…) : kiến thức HIV/AIDS, hình ảnh tuyên truyền, hình ảnh hoạt động

2.  Tổ chức Hội thi trực tuyến về HIV/AIDS

-  Thời gian :

                   + Đợt 01 (Khối 10): thời gian bắt đầu từ 14 giờ 15, ngày 08/12/2017

                   + Đợt 02(Khối 11, 12): thời gian bắt đầu từ 15 giờ 00, ngày 08/12/2017
         -  Địa điểm : Tại phòng tin học
         -  Số lượng : Mỗi lớp cử 01 học sinh dự thi
(đề nghị GVCN lập danh sách học sinh tham gia gửi về văn phòng Đoàn trước ngày 05/12/2017)
         -  Hình thức thi :

+ Thi trắc nghiệm trên máy tính.

+ Mỗi thí sinh được cấp 01 tài khoản trên trang: https://tracnghiemonline.vn

+ Mỗi bộ đề có 40 câu hỏi, thời gian để hoàn thành bài thi là 30 phút.

+ Ban tổ chức sẽ chọn ra 08 thí sinh có số điểm cao nhất để khen thưởng

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban tổ chức

  Cô Dương Thị Xuân Thẩm                    Phó Hiệu trưởng            Trưởng Ban

  Thầy Ngô Văn Hội                       Trợ lý thanh niên           Thành viên TT

  Bà Bùi Thị Việt Nga                     Nhân viên Y tế               Thành viên

  Thầy Đoàn Hòa Thuận                Giáo viên Tin                 Thành viên

  Thầy  Nguyễn Quốc Luyện          Cán bộ pháp chế            Thành viên

 2. Phân công nhiệm vụ

         Cô Dương Thị Xuân Thẩm, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung; triển khai kế hoạch đến giáo viên chủ nhiệm.

          Bà Bùi Thị Việt Nga, phụ trách trang trí bảng tin y tế về chủ đề Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  năm 2017”; thực hiện công tác Báo cáo về Phòng chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

         Thầy Ngô Văn Hội, chịu trách nhiệm

         + Triển khai kế hoạch đến học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

         + Phối hợp với cán bộ pháp chế biên soạn ít nhất 60 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS

         + Đưa hệ thống câu hỏi lên trang Web của hội thi.

         + Tổng hợp danh sách học sinh tham gia, tạo mã dự thi của học sinh và cung cấp mã dự thi cho học sinh trước ngày thi.

         Thầy Nguyễn Quốc Luyện, phụ trách chính trong công tác soạn thảo bộ đề trắc nghiệm cho hội thi; tham gia tổ chức hội thi.

         Thầy Đoàn Hòa Thuận, phụ trách chuẩn bị phòng máy cho học sinh tham gia hội thi, đảm bảo có 15 máy tính hoạt động và có kết nối mạng; tham gia tổ chức hội thi; tổ chức tuyên truyền về hoạt động trên trang thông tin điện tử của nhà trường

          Trên đây là kế hoạch triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai kế hoạch và phân công học sinh tham gia./.

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG

 • BGH;                                                           
 • GVCN;
 • Ban tổ chức;
 • Lưu: VT.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88