Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 3/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 180

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018”

- Nâng cao nhận thức của học sinh về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. - Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88