Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ hai, 3/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 189

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018”

- Nâng cao nhận thức của học sinh về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. - Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87