Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 246

Tổ Công nghệ - Nghề - Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Công nghệ - Nghề - Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Công nghệ - Nghề - Trường THPT Cần Thạnh
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Tổ trưởng Tổ Công nghệ - Nghề

Cô. Lê Thị Nữ

 

 

Giáo viên Kỹ thuật Nông nghiệp

Cô. Phạm Kim Lài

 

 

 

 

Giáo viên Kỹ thuật Điện

Cô. Nguyễn Thị Phượng

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87