Chủ nhật, 4/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 133

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 05/6/2017- 11/6/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 05/6/2017- 11/6/2017)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

5/6

S: - Chào cờ

- Giao ban

 

 

CBQL-GV-HS

BGH-CTCĐ-BTCĐ-TTVP-T.ký HĐ

7h00

9h00

 

Sân cờ

Phòng họp BGH

 

 

 

 

 

Thứ ba

6/6

S:

 

 

 

C:

 

 

 

Thứ tư

7/6

S:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

Thứ năm

8/6

 

 

 

 

S: Họp về công tác quy hoạch đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Cô Phượng

8h00

Hội trường Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

9/6

 

 

 

 

S: Dự HN quán triệt và triển khai NQ số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị.

BGH

8h00

Hội trường Huyện ủy

 

 

 

 

C:

 

 

 

Thứ bảy

10/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Khối 12 học bù ( cho ngày 02/6/2017)

Học sinh 12

Cả ngày

 

11/6

 

 

 

 

 

88