Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Chủ nhật, 4/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 137

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 05/6/2017- 11/6/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 05/6/2017- 11/6/2017)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

5/6

S: - Chào cờ

- Giao ban

 

 

CBQL-GV-HS

BGH-CTCĐ-BTCĐ-TTVP-T.ký HĐ

7h00

9h00

 

Sân cờ

Phòng họp BGH

 

 

 

 

 

Thứ ba

6/6

S:

 

 

 

C:

 

 

 

Thứ tư

7/6

S:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

Thứ năm

8/6

 

 

 

 

S: Họp về công tác quy hoạch đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Cô Phượng

8h00

Hội trường Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

9/6

 

 

 

 

S: Dự HN quán triệt và triển khai NQ số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị.

BGH

8h00

Hội trường Huyện ủy

 

 

 

 

C:

 

 

 

Thứ bảy

10/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Khối 12 học bù ( cho ngày 02/6/2017)

Học sinh 12

Cả ngày

 

11/6

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164