Thứ hai, 8/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 113

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 08/5/2017- 14/5/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 08/5/2017- 14/5/2017)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

hhgg

S: - Chào cờ

- Giao ban

 

 

CBQL-GV-HS

BGH-CTCĐ-BTCĐ-TTVP-T.ký HĐ

7h00

9h00

 

Sân cờ

Phòng họp BGH

 

 

 

 

 

Thứ ba

09/5

S:Họp giao ban công tác tuyên giáo

Cô Phượng

8h00

Huyện ủy Cần Giờ

 

 

 

 

Thứ tư

10/5

Tổ trưởng nộp báo cáo- Bảng điểm ND 2 và ND 3 Bồi dưỡng thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

C: Họp HĐ sư phạm

Toàn thể CBQL- GV-NV

15h00

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

12/5

Họp Hội đồng thi nghề

T.Hân, C.Phượng; giáo viên theo danh sách

8h00

Tại hội đồng thi

Họp báo cáo cuối năm

C.Thẩm

8h00

Tại P 2.1, Sở Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

13/5

- Coi thi nghề

T.Hân, C.Phượng; giáo viên theo danh sách

6h30

Tại hội đồng thi

 

- Học sinh 11 thi nghề

HS K 11

6h30

Tại hội đồng thi

 

Chủ nhật

- Học sinh 11 thi nghề-TH

HS K 11

6h30

Tại hội đồng thi

14/5

 

 

 

 

 

87