Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ hai, 8/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 118

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 08/5/2017- 14/5/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 08/5/2017- 14/5/2017)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

hhgg

S: - Chào cờ

- Giao ban

 

 

CBQL-GV-HS

BGH-CTCĐ-BTCĐ-TTVP-T.ký HĐ

7h00

9h00

 

Sân cờ

Phòng họp BGH

 

 

 

 

 

Thứ ba

09/5

S:Họp giao ban công tác tuyên giáo

Cô Phượng

8h00

Huyện ủy Cần Giờ

 

 

 

 

Thứ tư

10/5

Tổ trưởng nộp báo cáo- Bảng điểm ND 2 và ND 3 Bồi dưỡng thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

C: Họp HĐ sư phạm

Toàn thể CBQL- GV-NV

15h00

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

12/5

Họp Hội đồng thi nghề

T.Hân, C.Phượng; giáo viên theo danh sách

8h00

Tại hội đồng thi

Họp báo cáo cuối năm

C.Thẩm

8h00

Tại P 2.1, Sở Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

13/5

- Coi thi nghề

T.Hân, C.Phượng; giáo viên theo danh sách

6h30

Tại hội đồng thi

 

- Học sinh 11 thi nghề

HS K 11

6h30

Tại hội đồng thi

 

Chủ nhật

- Học sinh 11 thi nghề-TH

HS K 11

6h30

Tại hội đồng thi

14/5

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88