Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Chủ nhật, 21/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 129

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 22.5.2017- 28/5/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 22.5.2017- 28/5/2017)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

 

22/5

S: - Chào cờ-

- Giao ban

 

 

CBQL-GV-HS

BGH-CTCĐ-BTCĐ-TTVP-T.ký HĐ

 

 

 

7h00

9h00

 

Sân cờ

Phòng họp BGH

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

S:- Họp thống nhất chương trình Lễ tổng kết-Trưởng thành

BGH-TLTN-C.Trúc-C.Nữ-A.Tư

9h00

Phòng họp BGH

23/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Họp giao ban công tác kế toán

A.Lộc

14h00

P.2,1-Sở Giáo dục-Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

Tổng kết năm học 2016-2017

Toàn thể CBQL-GV-NV-HS-Thư mời

7h00

Sân trường

24/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

 

 

 

 

25/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

 

 

 

26/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

S: Khối 12 học bù buổi sáng 24/5/2017

GV-HS

7h00

Các lớp học

27/5

C: Họp xét thi đua toàn trường

C.Phượng-HĐ TĐ-KT

13h30

Phòng họp BGH

Chủ nhật

 

 

 

28/5

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88