Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 368

Tổ Lịch sử - Giáo dục Công dân; Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Lịch sử - Giáo dục Công dân; Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Lịch sử - Giáo dục Công dân; Trường THPT Cần Thạnh
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Tổ trưởng Tổ Lịch sử - Giáo dục Công dân

Thầy. Huỳnh Văn Thành

 

Giáo viên Lịch sử - GDCD

Thầy. Nguyễn Quốc Luyện

 

Giáo viên Lịch sử - GDCD

Cô. Trần Thị Thùy Linh

 

 

Giáo viên Lịch sử - GDCD

Cô. Huỳnh Thị Tuyết

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87