Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ sáu, 22/10/2021, 19:10
Lượt đọc: 36

Kế hoạch kiểm tra đánh giá năm học 2021 - 2022

Kế hoạch kiểm tra đánh giá năm học 2021 - 2022

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Kế hoạch nhà trường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164