Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ hai, 25/4/2022, 15:27
Lượt đọc: 28

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Kế hoạch nhà trường

Tin cùng chuyên mục

87