Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 2/1/2022, 8:54
Lượt đọc: 18

Thông báo về việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp

Thông báo về việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Kế hoạch nhà trường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88