Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 533

Tổ Toán học - Tin học ; Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Toán học - Tin học ; Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Toán học - Tin học ; Trường THPT Cần Thạnh 
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Cô. Nguyễn Ngọc Lan - Tổ trưởng

Tổ Toán học - Tin học

 

 

Thầy. Đoàn Hòa Thuận

Giáo viên: Tin học

 

 

Thầy. Nguyễn Diên Tín

Giáo viên: Toán

 

 

Thầy. Phạm Văn Tri

Giáo viên: Toán

 

 

Thầy. Dương Văn Cường

Giáo viên: Toán

 

 

Cô. Vũ Thị Thanh

Giáo viên: Toán

 

 

Cô. Trang Thị Anh Thơ

Giáo viên

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87