Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 563

Tổ Toán học - Tin học ; Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Toán học - Tin học ; Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Toán học - Tin học ; Trường THPT Cần Thạnh 
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Cô. Nguyễn Ngọc Lan - Tổ trưởng

Tổ Toán học - Tin học

 

 

Thầy. Đoàn Hòa Thuận

Giáo viên: Tin học

 

 

Thầy. Nguyễn Diên Tín

Giáo viên: Toán

 

 

Thầy. Phạm Văn Tri

Giáo viên: Toán

 

 

Thầy. Dương Văn Cường

Giáo viên: Toán

 

 

Cô. Vũ Thị Thanh

Giáo viên: Toán

 

 

Cô. Trang Thị Anh Thơ

Giáo viên

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88