Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 273

Tổ Văn phòng - Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Văn phòng - Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Văn phòng - Trường THPT Cần Thạnh
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Tổ trưởng Tổ Văn phòng

Bà. Phạm Thị Kim Liễu

 

 

Nhân viên Giáo vụ

Bà. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

Nhân viên Y tế học đường

Bà. Bùi Thị Việt Nga

 

 

 

Nhân viên Phục vụ

Bà. Hoàng Thị Linh

 

 

Nhân viên Kế toán

Ông. Nguyễn Văn Lộc

 

Nhân viên Kỹ thuật

Ông. Nguyễn Thanh Lam

 

 

Giám thị

Ông. Đỗ Văn Tư

 

 

Nhân viên Bảo vệ

Ông. Nguyễn Đức Gẫm

 

 

 

Nhân viên Bảo vệ

Ông. Đặng Văn Việt

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87