Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 902

Tổ Vật lý - Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Vật lý - Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

Tổ Vật lý

Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

Năm học: 2019 - 2020

 

 

 

Tổ trưởng tổ Vật lý

Thầy. Dương Phong Đăng

 

 

 

 

Giáo viên Vật lý

Thầy. Nguyễn Văn Bắc

 

 

 

 

Giáo viên Vật lý

Thầy. Ngô Văn Tân

 

 

 

Giáo viên Vật lý

Cô. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87