Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 897

Ban Giám hiệu - Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

Ban Giám hiệu - Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh Qua các thời kỳ

Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

Thành lập ngày 31 tháng 08 năm 2001

I. Ban giám hiệu các thời kỳ:

1. Giai đoạn 2001 - 2005

- Thầy. Trần Ngọc Minh  Hiệu trưởng.

- Thầy.  Dương Văn Thư Phó Hiệu trưởng.

- Thầy. Lê Hữu Hân Phó Hiệu trưởng.

2. Giai đoạn 2005 - 2008

- Thầy. Dương Văn Thư Hiệu trưởng.

- Thầy. Lê Hữu Hân Phó Hiệu trưởng.

- Cô. Dương Thị Xuân Thẩm Phó Hiệu trưởng.

3. Giai đoạn 2008 - 2013

- Thầy. Lê Hữu Hân  Hiệu trưởng.

- Cô. Dương Thị Xuân Thẩm Phó Hiệu trưởng.

- Cô.  Võ Thị Diễm Phượng Phó Hiệu trưởng

4. Giai đoạn 2013 - 2018

- Thầy. Lê Hữu Hân  Hiệu trưởng.

- Cô. Võ Thị Diễm Phượng Phó Hiệu trưởng

- Cô. Dương Thị Xuân Thẩm Phó Hiệu trưởng.

5. Giai đoạn 2018 - đến tháng 3 năm 2020

- Cô. Võ Thị Diễm Phượng Hiệu trưởng.

- Cô. Dương Thị Xuân Thẩm Phó Hiệu trưởng.

- Thầy. Ngô Văn Hội Phó Hiệu trưởng.

 

6. Giai đoạn Tháng 3 năm 2020 - đến tháng 4 năm 2020

- Cô.  Dương Thị Xuân Thẩm  Phó Hiệu trưởng - Phụ trách chung

- Thầy.  Ngô Văn Hội  Phó Hiệu trưởng.

 

7. Giai đoạn Tháng 5 - 2020 - đến nay

- Thầy.  Lương Văn Minh   Hiệu trưởng.

- Cô.  Dương Thị Xuân Thẩm  Phó Hiệu trưởng.

- Thầy.  Ngô Văn Hội  Phó Hiệu trưởng.

 

II. Hình ảnh các thầy (cô) trong Ban giám hiệu; hiện nay tại Trường THPT Cần Thạnh

  

Hiệu trưởng

Thầy. Lương Văn Minh

 

Phó Hiệu trưởng

Cô. Dương Thị Xuân Thẩm

 

Phó Hiệu trưởng

Thầy. Ngô Văn Hội

 

 

Thư ký Hội đồng Sư phạm

Cô. Lê Thị Ninh

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87