Trường THPT Cần Thạnh, Thị Trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh
Cổng thông tin điện tử trường THPT Cần Thạnh Điện thoại liên hê: 083-8740745