Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Nhập mật khẩu truy cập cho thư mục này

Đang online: 17
Hôm nay : 127
Hôm qua : 68
Tuần này : 404
Tuần trước : 841
Tháng này : 38,874
Tháng trước: 34,352
Tất cả : 349,218

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88