Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 544

Chi bộ - Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

Chi bộ - Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

I. CHI BỘ TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH

1. Nhiệm kỳ: 2010 - 2015

- Thầy.  Lê Hữu Hân Bí thư Chi bộ

- Cô.  Võ Thị Diễm Phượng  Phó Bí thư Chi bộ

- Thầy.  Huỳnh Tấn Liên   Chi Ủy viên


2. Nhiệm kỳ:  2015 - 2020

- Cô.  Võ Thị Diễm Phượng  Bí thư Chi bộ

- Thầy.  Ngô Văn Hội Phó Bí thư Chi bộ

- Cô.  Lê Thị Ninh   Chi Ủy viên


3. Nhiệm kỳ:  2020 - 2025

- Thầy.  Ngô Văn Hội Bí thư Chi bộ

- Thầy.  Huỳnh Văn Thành Phó Bí thư Chi bộ

- Cô.  Lê Thị Ninh Chi Ủy viên

 

 

II. HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ - CHI BỘ TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH - NHIỆM KỲ 2020 - 2025


  


Đồng chí. Ngô Văn Hội

Bí thư Chi bộ; Nhiệm kỳ: 2020 - 2025Đồng chí. Huỳnh Văn Thành

Phó Bí thư Chi bộ; Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
Đồng chí. Lê Thị Ninh

Chi ủy viên; Nhiệm kỳ: 2020 - 2025

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87