Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 439

Chi bộ - Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

Chi bộ - Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh

I. CHI BỘ TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH

1. Nhiệm kỳ: 2010 - 2015

- Thầy.  Lê Hữu Hân Bí thư Chi bộ

- Cô.  Võ Thị Diễm Phượng  Phó Bí thư Chi bộ

- Thầy.  Huỳnh Tấn Liên   Chi Ủy viên


2. Nhiệm kỳ:  2015 - 2020

- Cô.  Võ Thị Diễm Phượng  Bí thư Chi bộ

- Thầy.  Ngô Văn Hội Phó Bí thư Chi bộ

- Cô.  Lê Thị Ninh   Chi Ủy viên


3. Nhiệm kỳ:  2020 - 2025

- Thầy.  Ngô Văn Hội Bí thư Chi bộ

- Thầy.  Huỳnh Văn Thành Phó Bí thư Chi bộ

- Cô.  Lê Thị Ninh Chi Ủy viên

 

 

II. HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ - CHI BỘ TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH - NHIỆM KỲ 2020 - 2025


  


Đồng chí. Ngô Văn Hội

Bí thư Chi bộ; Nhiệm kỳ: 2020 - 2025Đồng chí. Huỳnh Văn Thành

Phó Bí thư Chi bộ; Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
Đồng chí. Lê Thị Ninh

Chi ủy viên; Nhiệm kỳ: 2020 - 2025

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87