Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 17/2/2017, 0:0
Lượt đọc: 285

Bồi dưỡng và tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố - Năm học: 2016 – 2017

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH                                Cần Giờ ngày 17 tháng 2 năm 2017

Số            /KH-THPTCT

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng và tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

 Năm học:  2016 – 2017

 

Căn cứ công văn số 2667/GDĐT-TrH, ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2016 – 2017 của trường THPT Cần Thạnh;

Nay trường THPT Cần Thạnh lập kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố như sau:

 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
  2. Tổ chức học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Các môn bồi dưỡng và nội dung thi:

    - Các môn bồi dưỡng, đăng ký dự thi gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

    - Nội dung bồi dưỡng, thi: Chương trình THPT hiện hành.

  2. Đối tượng, thời gian, địa điểm thực hiện:

a/ Về bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Đối tượng bồi dưỡng: Học sinh đang học lớp 12 (theo danh sách được lập).

Lưu ý: Giáo viên được phân công phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trước khi thực hiện.

- Thời gian, địa điểm bồi dưỡng: Thực hiện từ giữa tháng 9/2015 (theo TKB).

b/ Về tham gia kỳ thi học sinh giỏi:

- Đối tượng và điều kiện dự thi: Học sinh đang học lớp 12 năm học 2016 – 2017

có xếp loại học lực và hạnh kiểm học kỳ 1 từ khá trở lên. Mỗi môn thi, trường cử một đội dự thi với số lượng tối đa là 5 học sinh.

- Thời gian dự thi: thứ ba - ngày 07 tháng 3 năm 2017. Bắt đầu làm bài 8giờ 00 (học sinh tập trung lúc 7giờ 00).

- Địa điểm dự thi:

+ Các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin học thi tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – số 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

+ Các môn Văn, Toán thi tại trường THPT Trưng Vương – số 03 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1.

+ Các môn Sử, Địa, Tiếng Anh thi tại trường THPT Bùi Thị Xuân – số 73 Bùi Thị Xuân, Quận 1.

c/ Về thời gian, địa điểm đưa rước học sinh dự thi:

- Thời gian đi: lúc 04giờ 00, ngày 07/3/2017, tại trường THPT Cần Thạnh.

- Thời gian về: sau giờ thi các môn tại các địa điểm dự thi.

3. Phân công thực hiện:

      a/ Ban giám hiệu:

- Lập và triển khai kế họach bồi dưỡng, tổ chức học sinh tham gia dự kỳ thi: từ ngày 15/8/2016 đến 07/3/2017.

-  Lập danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng trước ngày 07/9/2016

-  Phân công giáo viên bồi dưỡng, lập kế họach bồi dưỡng (2 tiết/ tuần).

- Xếp thời khóa biểu và đưa vào thực hiện từ 19/9/2016. Chấm công và chi tiền cho giáo viên bồi dưỡng  theo hàng tháng.

- Lập danh sách học sinh đăng ký tham gia dự thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT TP.HCM. Thời gian đăng ký danh sách từ 09/01/2017 đến 20/01/2017

Ngày 28/02/2017, nhận danh sách học sinh dự thi, số báo danh, phòng thi trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT.

- Phân công  P.HTCM  và  01 GVBM (không có tiết dạy vào ngày 07/3/2017) có nhiệm vụ:

+  Hợp đồng xe đưa – rước học sinh (lấy hóa đơn đỏ để quyết toán).

+  Chuẩn bị 2 buổi ăn và uống:  sáng – trưa.

+  Hướng dẫn, quản lý, chăm sóc học sinh trong suốt thời gian dự thi.

- Dự kiến kinh phí:

+ Tiền thuê xe:   theo giá hợp đồng (Nhà trường hỗ trợ).

+ Tiền ăn sáng và trưa (Học sinh đóng)

+ Nguồn kinh phí: căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của trường THPT Cần Thạnh năm học 2016 – 2017.

- Hiệu trưởng dặn dò học sinh trước ngày dự thi. Thời gian: lúc 8h30, thứ hai ngày 06/3/2017, tại phòng nghe nhìn 2.

 

      b/ Tổ trưởng chuyên môn: lập danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng trước ngày 07/9/2016 ( Thứ tư)- Gửi về PHTCM ( Theo mẫu đính kèm)

c/ Học sinh:

- Học sinh lớp 12 có tên trong danh sách bồi dưỡng thực hiện lịch bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch của thầy, cô bộ môn.

- Học sinh đang học lớp 12 đủ điều kiện dự thi: có xếp loại học lực và hạnh kiểm học kỳ I từ khá trở lên được dự  kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Số lượng không quá 05 em/ bộ môn.

- Nội dung thi: Theo chương trình hiện hành (có hướng dẫn bồi dưỡng của GVBM).

- Học sinh thi vào buổi sáng của ngày  07/3/2017:

            + Địa điểm dự thi:          Xem mục 2b.II.         

            + Thời gian làm bài:     150 phút/ môn;  Bắt đầu từ 8giờ 00;

            + Môn Tiếng Anh chỉ thi viết.

- Học sinh tham dự  kỳ thi học sinh giỏi:

+ Nộp 01 tấm hình 3x4 (hoặc 4x6) cho cô Võ Thị Diễm Phượng để làm thẻ dự thi.

+ Gửi đơn xin phép nghỉ học trong thời gian dự thi (thứ ba, ngày 07/3/2017).

+ Chuẩn bị: mặc đồng phục học sinh, thuốc uống (nếu có bệnh)…

      - Các bậc Cha Mẹ của các học sinh dự thi (theo danh sách) cùng đóng góp, hỗ trợ chi phí ăn uống cho các em.

 

      Trên đây là nội dung kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2016 – 2017 của trường THPT Cần Thạnh. Đề nghị các thành viên có liên quan cùng thực hiện./.

 

                                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                       

- BGH;

- TTCM các môn dự thi;                                                                 Võ Thị Diễm Phượng           

- Tài vụ;          

- Lưu VT.                                                       

 

Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88