Thứ hai, 10/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 964

Dự thảo Quy chế tổ chức kiểm tra định kỳ chung ( kiểm tra tiết, kiểm tra học kỳ) Năm học 2018- 2019

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG Chương II. TỔ CHỨC KIỂM TRA CHUNG ĐỊNH KỲ CHUNG Chương III. KIỂM TRA BÙ Chương IV. PHÚC KHẢO VÀ CHẤM THẨM ĐỊNH Chương VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nguồn tin: Bộ phận chuyên môn

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

88