Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 14/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 2527

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Tổ chức ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia, năm học 2016- 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH                                                           

                                                                               Cần Giờ, ngày      tháng      năm  2017

        Tổ bộ môn:………………………

        Họ tên giáo viên:.......................................

 

THAM KHẢO

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Tổ chức ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia, năm học 2016- 2017

 


                Thực hiện Kế hoạch số 22/KH/THPTCT, ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THPT Cần Thạnh về tổ chức ôn thi THPT Quốc gia, năm học 2016- 2017;

            Cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

     1/ Mục đích:

Thực hiện việc ôn tập THPT Quốc gia nhằm củng cố, khắc sâu, hệ thống hóa kiến thức cơ bản, trọng tâm của bộ môn….......trong chương trình THPT ( đặc biệt là chương trình lớp 12), đồng thời, rèn luyện k năng cho các em đạt được kết quả cao nhất, lấy điểm xét tốt nghiệp THPT và cơ sở xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

2/ Yêu cầu:

             - Đảm bảo được những kiến thức trọng tâm, cơ bản, cần thiết, rèn luyện kỹ năng cho học sinh làm được bài căn bản để đậu TN.THPT;

             - Hướng dẫn, nâng cao cho các em có năng lực để đạt điểm cao, đáp ứng cho xét tuyển sinh Đại học, cao đẳng;

             - Phân loại học sinh, ôn tập hiệu quả nhất.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐƯỢC PHÂN CÔNG ÔN TẬP:

     1/ Thuận lợi- khó khăn:

            a/ Thuận lợi:…………………

            b/ Khó khăn:………………..

     2/ Số lớp:………………..( Cụ thể:……………………….)

III. THỜI GIAN ÔN TẬP: Từ ngày 03/ 5/2017 đến hết ngày 20/ 6/2017

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

     1/ Yêu cầu về chỉ tiêu của các lớp được phân công ôn tập:

            - 100 % học sinh không bị điểm liệt ( Có điểm trên 01)

            - Học sinh đạt điểm>= 5:…………….% ( Cụ thể từng lớp)

     2/ Giải pháp:

            - Phân loại đối tượng học sinh:

                 + Học sinh yếu: ( Lớp ? Số lượng?……………….)

                 + Học sinh có nhu cầu xét Đại học cao đẳng: ( Lớp ? Số lượng?…………)

            - Xây dựng đề cương ôn tập. Soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài để học sinh luyện tập.

            - Sắp xếp hợp lý thời gian kiểm tra lý thuyết, luyện bài tập trên lớp.

            - Định hướng cách làm bài cho học sinh.

            - Tăng cường tính tự học của học sinh. Thường xuyên kiểm tra và giám sát quá trình tự học ( Giao việc về nhà ), ghi chép, làm bài, học bài, làm bài của học sinh và có biện pháp nhắc nhở, xử lí kịp thời nếu học sinh chưa đáp ứng yêu cầu của giáo viên.

            - Thực hiện kịp thời việc chấm, sửa bài tập của học sinh nhằm giúp các em rèn luyện, khắc phục những sai sót trong quá trình làm bài.

            - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giám thị, cha mẹ học sinh…để tăng cường quản lí, đôn đốc học sinh thực hiện tốt việc ôn tập.

             - Động viên học sinh cố gắng ôn tập để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

V. LỊCH ÔN TẬP CHI TIẾT:

STT

TUẦN

TÊN BÀI

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

LỚP

1

Từ 03/5/17à 06/5/17

 

-

-

 

 

2

Từ 08/5/17à13/5/17

 

-

-

 

 

3

Từ 15/5/17à20/5/17

 

-

-

 

 

4

Từ 22/5/17à27/5/17

 

-

-

-

 

 

5

Từ 29/5/17à03/6/17

 

-

-

 

 

6

Từ 05/6/17à 10/6/17

 

-

-

 

 

7

Từ 12/5/17à 17/6/17

 

-

-

 

 

 

Ngày 19/5/17 và 20/5/17

 

-

-

 

 

TỔ TRƯỞNG CM                                   HIỆU TRƯỞNG                            Người lập kế hoạch                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                       

          

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88