Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 12/1/2017, 0:0
Lượt đọc: 802

KẾ HOẠCH: ĐƯA HỌC SINH ĐI THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO CẦM TAY

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH

 

  Số          /KH-THPTCT                               Cần Giờ, ngày 3  tháng 01 năm 2017

 

                                       KẾ HOẠCH ĐƯA HỌC SINH ĐI THI

                       GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO CẦM TAY

 

     Thực hiện công văn số 2668/GDĐT-TrH, ngày 12/08/2016 về kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố năm học 2016 – 2017 của Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh;

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 của trường THPT Cần Thạnh;

Trường THPT Cần Thạnh tổ chức đưa học sinh tham gia, nội dung cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học sinh có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên ở học kì I năm học 2016-2017

- Danh sách học sinh:

        + Võ Minh Tài                                                       Lớp 12A1

        + Phan Thị Kim Quyên                                         Lớp 12A1

        + Nguyễn Thị Ngọc Quyền                                  Lớp 12A1

       + Lê Thái Ngọc                                                    Lớp 12A1

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THAM GIA THI

1/ Thời gian:       

- Học sinh tập trung tại HĐ thi: 06 giờ 45 Chủ nhật,  ngày 15 tháng 1 năm 2017

- Thời gian học sinh làm bài: 7g30 đến 8g30.

2/ Địa điểm: Trường THPT Marie Curie số 159, Nam kỳ khởi Nghĩa, P7 Quận 3

3/ Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Diên Tín

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ

          - Tiền ăn sáng, trưa, nước uống: 80.000 đ x 04 HS = 320.000 đ

          - Tiền thuê xe  (7 chỗ):  Theo giá hợp đồng, có hóa đơn đỏ.

          -  Giáo viên đưa học sinh đi tính theo công lệnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1/ Cô Võ Thị Diễm Phượng- PHT: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

     2/ Cô Nguyễn Thị Thanh Lan- TT Môn Sinh- CN:

            Hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi.

            Thông báo học sinh gửi 02 tấm hình ( 4 x 6)/ học sinh cho cô Võ Thị Diễm Phượng- PHT, chậm nhất ngày 09/01/2017 ( Thứ hai)

     3/ Thầy Nguyễn Diên Tín- Giáo viên:

            Phụ trách đưa học sinh tham gia thi. Liên hệ thuê xe.

            Cập nhật số điện thoại của học sinh ( từ cô Thu Vân) và thông báo thời gian, địa điểm học sinh xuất phát.

 

     4/ Cô Đoàn Thị Thu Vân- GVCN lớp 12A1:

            Thông báo đến phụ huynh các em học sinh có tham gia cuộc thi ( Theo danh sách như trên)

            Cập nhật số điện thoại của học sinh ( gửi thầy Nguyễn Diên Tín)

                       

                                                                       

Nơi nhận:                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                             PHT

- Lưu.                                                                                                ( Đã ký)

 

                                                                                                    Võ Thị Diễm Phượng                                                                                  

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88