Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ năm, 5/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 233

KẾ HOẠCH Đưa học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tháng 4, TP.HCM năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH

 


Số /KH-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Cần Giờ, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

           Đưa học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tháng 4, TP.HCM năm 2018

 

Căn cứ công văn  số 3335/KH-GDĐT-TrH ngày 8/ 9/2017 của Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh về tổ chức kỳ thi Olympic TPHCM, tháng 4 lần 4 ( mở rộng), năm 2018;

Trường THPT Cần Thạnh xây dựng kế hoạch đưa học sinh tham dự kỳ thi Olympic do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức như sau:

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1/ Ngày thi :

Sáng thứ Bảy 07/4/2018; từ 8g00 đến 10g30.

Giám thị và thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7g00 ngày 07/4/2018.

2/ Địa điểm thi:

Trường THPT Lương Thế Vinh, số 131 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM và các địa

điểm thi phụ khác.

 

     3/ Thời gian- địa điểm đưa rước học sinh dự thi:

          - Thời gian đi: 04 giờ 00 phút, ngày 07/4/2018, tại trường THPT Cần Thạnh.

- Thời gian về: sau giờ thi các môn tại các địa điểm dự thi.

 

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH:

          38 học sinh ( Lớp 10, 11- Theo danh sách đính kèm)

 

III. LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ:

1/ Cá nhân học sinh đăng ký tham dự kỳ thi: 300.000 đồng/HS ( Phí hổ trợ công tác tổ chức)

          Trong đó:

                     Học sinh đóng: 200.000 đồng

                     Ban ĐDCMHS nhà trường hổ trợ:  100.000 đồng

        2/ Nhà trường hỗ trợ tiền xe ( 4.500.000 đồng) và nước uống cho học sinh.

        3/ Học sinh đóng tiền ăn sáng + trưa: 80.000 đồng/học sinh.

        ( Tổng cộng: Học sinh phải đóng 280.000 đồng/em )

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Cô Võ Thị Diễm Phượng- PHTCM:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đưa học sinh tham dự kỳ thi Olympic.

- Phân công giáo viên  đưa học sinh đi thi ( Chuẩn bị 2 buổi ăn và uống:  sáng – trưa; Hướng dẫn, quản lý, chăm sóc học sinh trong suốt thời gian dự thi )

- Hợp đồng xe đưa – rước học sinh.

2. Giáo viên chủ nhiệm 10ª1, 10ª3, 10ª7, 11ª1, 11ª3, 11ª6:

- Thông báo đến phụ huynh và học sinh tham gia thi:

+ Học sinh nộp 02 tấm hình 3x4  để làm thẻ dự thi

+ Học sinh mặc đồng phục học sinh, chuẩn bị thuốc uống (nếu có bệnh)…

       - Hổ trợ việc thu tiền+ hình của học sinh, gửi lại cô Phượng- PHT:

          + Nộp tiền chậm nhất vào ngày 14/03/2018 ( Thứ tư)

          + Nộp hình chậm nhất vào ngày 19/03/2018 ( Thứ hai)

    3. Cô Phạm Thị Lài- GVCN 10ª1, cô Mai Thanh Hiền- GVCN 11ª1:

          - Hướng dẫn, quản lý, chăm sóc học sinh trong suốt thời gian dự thi.

          - Chuẩn bị 2 buổi ăn và uống:  sáng – trưa

 

Nơi nhận:

-BGH;

- C. Lài; C. Hiền; T. Tân;

- C. Vỵ; T. Toản; T. Thành;

- A. Lộc- KT;

-Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHT

( Đã ký)

 

                                                                                  Võ Thị Diễm Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC THÀNH PHỐ

Năm học 2016 – 2017

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN DỰ THI

SỐ TIỀN

SỐ ĐIỆN THOẠI

( Của học sinh và phụ huynh)

GHI CHÚ

01

Gia Nghi

10A1

Hóa

270.000 đồng

 

 

02

Huỳnh Lan Anh

10A1

Hóa

 

 

 

03

Nguyễn Thị Thu Hiền

10A1

Hóa

 

 

 

04

Nguyễn Ngọc Đào

11A3

Hóa

 

 

 

05

Hà Hồng Ân

11A1

Hóa

 

 

 

06

Võ Cao Diễn

11A1

Hóa

 

 

 

07

Nguyễn Hiếu Nhân

10A1

Toán

 

 

 

08

Nguyễn Võ Trường Phúc

10A1

Toán

 

 

 

09

Trần Hạnh Phúc

10A1

Toán

 

 

 

10

Trần Huỳnh Minh Hương

11A1

Toán

 

 

 

11

Nguyễn Minh Nhựt

11A1

Toán

 

 

 

12

Trương Nguyễn Hiểu Phương

11A1

Toán

 

 

 

13

Nguyễn Hoàng Thông

11A1

 

 

 

14

Nguyễn Thị Trúc Hậu

11A1

 

 

 

15

Mai Thanh Tuấn

11A1

 

 

 

16

Đoàn Minh Duy

10A1

 

 

 

17

Nguyễn Bá Khang

10A1

 

 

 

18

Trương Hoàng Nhân Ái

11A1

Văn

 

 

 

19

Lê Trần Hoàng Chi

11a1

Văn

 

 

 

20

Hồ Thị Ngọc Quyên

11A1

Văn

 

 

 

21

Diệp Nguyễn Quế Trâm

10A1

Văn

 

 

 

22

Phạm Thị Ngọc Hân

10A1

Văn

 

 

 

23

Nguyễn Nguyễn Mỹ Hân

10A1

Tiếng anh

 

 

 

24

Đoàn Trịnh Đăng Khoa

10A1

Tiếng anh

 

 

 

25

Nguyễn Trần Yến Ngân

10A1

Tiếng anh

 

 

 

26

Nguyễn Minh Anh

11A1

Tiếng anh

 

 

 

27

Phùng Gia Long

11a1

Tiếng anh

 

 

 

28

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

11a1

Tiếng anh

 

 

 

29

Đoàn Trần Bảo Khánh

11A1

Sinh

 

 

 

30

Tăng Nhật Minh

11A1

Sinh

 

 

 

31

Nguyễn Minh Thuận

11A1

Sinh

 

 

 

32

Quách Hà Yên

10A1

Sinh

 

 

 

33

Lê Quốc Đạt

10a1

Sinh

 

 

 

34

Nguyễn Ngọc Huỳnh Quyên

10A1

Sinh

 

 

 

35

Đặng Hoàng Thơ

10A3

Địa

 

 

 

36

Đoàn Phạm Ngọc Yến

11A4

Địa

 

 

 

37

Vũ Thị Bích Thùy

11A4

Địa

 

 

 

38

Trần Thị Ngọc

11A1

Sử

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: BGH

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86