Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 14/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 169

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2018 - 2019

Tác giả: Ban Giám hiệu

Tin cùng chuyên mục

87