Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 8/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 904

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông” tháng 9 năm 2017

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH

 

 


 Số:        /KH-THPTCT                                     Cần Giờ, ngày  09   tháng  9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông”

tháng 9 năm 2017

 

 


Căn cứ văn bản Số: 3197/KH-GDĐT-CTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và đào tạo TP. Hồ Chí Minh vkế hoạch công tác giáo dục an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa năm học 2017-2018;

Căn cứ văn bản 3255 /GDĐT-TrH ngày 07 tháng 9  năm 2016 của Phòng Trung học Sở Giáo dục và đào tạo TP. Hồ Chí Minh Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học  năm học 2017- 2018;

Trường THPT Cần Thạnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông” tháng 9 năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

- Thiết thực hưởng ứng tháng An toàn giao thông; thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc góp phần tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

          - Nâng cao nhận thức của đoàn viên, học sinh về chấp hành pháp luật giao thông, thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện.

          2. Yêu cầu:

          - Tham gia các hoạt động hiệu quả, có chiều sâu, trên tinh thần thực hành tiết kiệm.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tăng hiệu quả giáo dục.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

1. Tổ chức tuyên truyền về luật ATGT

* Thời gian: dự kiến tiết SHDC, thứ hai ngày 25  tháng 9 năm 2017

* Địa điểm: Sân Cờ

BTC sẽ mời báo cáo viên của đội cảnh sát giao thông đường bộ Huyện Cần Giờ để báo cáo.

2. Tổ chức Quản lý và kiểm tra xe trên 50Cc

Nhà trường phối hợp bộ phận giữ xe, sắp xếp lại vị trí gửi xe, tách biệt khu vực để xe trên 50Cc để dễ quản lý và theo dõi.

Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức kiểm tra xe trên 50Cc của học sinh khi đến trường.

Thời gian kiểm tra: đột xuất.

Hình thức xử lý: Nếu học sinh đi xe trên 50Cc mà chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe nhà trường sẽ lập danh sách học sinh vi phạm nhắc nhở, đồng thời gửi danh sách về cho GVCN phối hợp với gia đình xử lý. Nếu học sinh tiếp tục vi phạm nhà trường sẽ tạm thời giữ xe học sinh và mời cha mẹ học sinh đến để phối hợp giải quyết.

  1. Tổ chức Ngày hội “lái xe an toàn”
  1. Thời gian- địa điểm:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2017 (thứ bảy).

- Địa điểm: Sân trường, trường THPT Cần Thạnh.

b. Đối tượng thực hiện:

- Tất cả Thầy, cô và nhân viên của trường;

- Học sinh toàn trường.

c. Chương trình:

Đại diện Công ty VMEP giới thiệu chương tình huấn luyện gồm các nội dung sau:

  • Lý thuyết: Mục đích và sơ lược về các kỹ năng lái xe an toàn (có video minh họa).
  • Thực hành: Các thao tác kiểm tra xe, tư thế lái xe, đội nón bảo hiểm,…
  • Quà tặng: Nón bảo hiểm, bút bi, áo mưa. Tặng nhớt cho giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đang sử dụng xe SYM.
  1. Tổ chức lễ ký kết không vi phạm luật giao thông. (Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện)
  • Đối tượng: toàn trường
  • Thời gian: Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, ngày 22/9/2017
  • Địa điểm: tại các lớp
  • Hình thức: Mỗi lớp sẽ nhận 01 bản cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. GVCN sẽ đọc bản cam kết và yêu cầu học sinh ký tên vào danh sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Thành lập Ban Tổ chức:

          - Cô Võ Thị Diễm Phượng         Phó Hiệu  trưởng                      Trưởng ban

          - Thầy Ngô Văn Hội                  TLTN, Bí thư CĐGV                 Phó ban TT

          - Thầy Huỳnh Văn Thành          Tổ trưởng tổ Sử - GDCD            Thành viên

          - GVCN các lớp     (21 thầy, cô)                                                 Thành viên

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Ban tổ chức

- Cô Võ Thị Diễm Phượng  chịu trách nhiệm chỉ đạo chung

- Thầy Ngô Văn Hội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai đến các lớp, hướng dẫn các lớp tham gia khi có thắc mắc, ghi nhận kết quả các hoạt động để đánh giá thi đua cuối năm; xây dựng bản cam kết không vi phạm luật giao thông và hướng dẫn các lớp tổ chức thực hiện.

- Thầy Huỳnh Văn Thành phụ trách chỉ đạo giáo viên dạy GDCD trong tổ thực hiện việc lồng ghép giáo dục về an toàn giao thông đến học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (Căn cứ công văn số 2722/GDĐT-TrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tích hợp, lồng nghép một số nội dung trong môn GDCD và HĐNGLL; công văn số 2967/GDĐT-TrH ngày  của Phòng trung học –Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học  năm học 2016- 2017);

- GVCN các lớp hướng dẫn, chỉ đạo học sinh lớp chủ nhiệm thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch; Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL tháng 9 lồng ghép với Ngày hội “lái xe an toàn”, quản lý và đánh giá học sinh trong suốt quá trình tham gia hoạt động ngày hội.

2.2. Các lớp (Chi đoàn)

- Triển khai kế hoạch tới toàn thể học sinh của lớp.

- Phân công học sinh phụ trách các nội dung trong trong kế hoạch, đảm bảo thời gian thi của BTC.

- Tích cực hưởng ứng tháng ATGT bằng việc chấp hành luật giao thông, không đi xe máy trên 50Cc khi chưa có bằng lái xe, không dàn hàng 2, 3 khi đi trên đường.

- Vận động đoàn viên, học sinh tham gia tích cực các hoạt động trong hội thi.

           

          IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:   

          - Ngày 30/08 – 06/9/2017: Xây dựng kế hoạch.

- Ngày 07- 11/9/2017: Triển khai kế hoạch.

- Ngày 16/9/2017: Tổ chức Ngày hội lái xe an toàn

- Ngày 22/9/2017: Tổ chức ký cam kết không vi phạm luật giao thông.

          - Ngày 25/9/2017: Tuyên truyền luật giao thông đường bộ.

          - Ngày 02/10/2017: Họp rút kinh nghiệm.

           

Nơi nhận:

- Phòng CTTT Sở Giáo dục và Đào tạo;

- BGH, Chi bộ;

- BTV Huyện đoàn;

- Ban tổ chức;

- GVCN;

- BCH đoàn trường;

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách tham gia đính kèm dưới File
Nguồn tin: TLTN

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88