Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 7/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 1296

KẾ HOẠCH Tổ chức đưa học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Năm học: 2016 – 2017

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH                                Cần Giờ, ngày  20 tháng  02  năm  2017

Số            /KH-THPTCT

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đưa học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

 Năm học:  2016 – 2017

 

Căn cứ công văn số 2667/GDĐT-TrH, ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2016 – 2017 của trường THPT Cần Thạnh;

Nay trường THPT Cần Thạnh lập kế hoạch tổ chức học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố như sau:

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1/ Thời gian dự thi: Thứ ba - ngày 07 tháng 3 năm 2017. Bắt đầu làm bài 8giờ 00

(học sinh tập trung lúc 7giờ 00).

2/ Địa điểm dự thi:

- Các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin học thi tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – số 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

- Các môn Văn, Toán thi tại trường THPT Trưng Vương – số 03 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1.

- Các môn Sử, Địa, Tiếng Anh thi tại trường THPT Bùi Thị Xuân – số 73 Bùi Thị Xuân, Quận 1.

      3/ Thời gian- địa điểm đưa rước học sinh dự thi:

            - Thời gian đi: 04 giờ 00 phút, ngày 07/03/2017, tại trường THPT Cần Thạnh.

- Thời gian về: sau giờ thi các môn tại các địa điểm dự thi.

 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

      25 học sinh ( Học sinh lớp 12- Theo danh sách đính kèm)

 

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

         - Nhà trường hỗ trợ tiền xe ( Dự kiến: 2.800.000 đồng) và nước uống cho học sinh.

         - Học sinh đóng tiền ăn sáng + trưa: 70.000 đồng/học sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Thầy Lê Hữu Hân- Hiệu trưởng:

Dặn dò học sinh trước ngày dự thi. Thời gian: lúc 8h30, thứ hai ngày 06/3/2017, tại

phòng nghe nhìn 2.

2/ Cô Võ Thị Diễm Phượng- PHT:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế họach tổ chức học sinh tham gia dự kỳ thi.

- Hợp đồng xe đưa – rước học sinh.

- Chuẩn bị 02 buổi ăn và uống:  sáng – trưa.

- Hướng dẫn, quản lý, chăm sóc học sinh trong suốt thời gian dự thi.

   3/ Cô Đoàn Thị Thu Vân- GVCN lớp 12A1:

- Thông báo đến phụ huynh và học sinh tham gia thi:

+ Học sinh nộp 01 tấm hình 3x4 (hoặc 4x6) để làm thẻ dự thi ( 02 tấm/ học sinh)

+ Học sinh chuẩn bị: mặc đồng phục học sinh, thuốc uống (nếu có bệnh)…

- Tham gia hướng dẫn, quản lý, chăm sóc học sinh trong suốt thời gian dự thi.

            - Hổ trợ việc thu tiền+ hình của học sinh, gửi lại cô Phượng- PHT vào trước ngày 24/02/2017 ( Thứ sáu)

   4/ Cô Nguyễn Thị Yến- GVCN lớp 12A3, cô Nguyễn Thị Thu Trúc- GVCN lớp 12A2:

            Thông báo đến phụ huynh và học sinh tham gia thi

 

                                                                                                                                                   

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- C. Thu Vân, c. Yến, c. Trúc;                                                                                  

- Lưu VT.                                                       

 

THPT Cần Thạnh DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
NĂM HỌC 2016-2017 KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn dự thi Điện thoại Số tiền Ký nhận Ghi chú
1 Lê Thị Bích Nhi 29/08/1999 12A3 Địa lý 70.000 đ
2 Trương Ngọc Đại 29/07/1999 12A1 Hóa học 70.000 đ
3 Nguyễn Thị Nga 16/04/1999 12A1 Hóa học 70.000 đ
4 Trần Thảo Nguyên 29/01/1999 12A1 Hóa học 70.000 đ
5 Hồ Huỳnh Thanh Thiện 20/07/1999 12A3 Hóa học 70.000 đ
6 Phạm Anh Vũ 13/06/1999 12A1 Hóa học 70.000 đ
7 Nguyễn Tiến Đạt 14/10/1999 12A3 Lịch sử 70.000 đ
8 Huỳnh Anh Thịnh 09/09/1999 12A3 Lịch sử 70.000 đ
9 Trần Vũ Thủy Tiên 08/01/1999 12A1 Ngữ văn 70.000 đ
10 Nguyễn Đặng Phương Uyên 05/07/1999 12A1 Ngữ văn 70.000 đ
11 Lê Thái Ngọc 10/10/1999 12A1 Sinh học 70.000 đ
12 Phan Thị Kim Quyên 07/01/1999 12A1 Sinh học 70.000 đ
13 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 13/04/1999 12A1 Sinh học 70.000 đ
14 Võ Minh Tài 28/10/1999 12A1 Sinh học 70.000 đ
15 Đoàn Trần Vy 15/05/1999 12A2 Sinh học 70.000 đ
16 Nguyễn Hoàng Lan 30/09/1999 12A1 Tiếng Anh 70.000 đ
17 Lê Nguyễn Như Ngọc 30/09/1999 12A1 Tiếng Anh 70.000 đ
18 Bùi Thị Cẩm Nhung 12/12/1999 12A1 Tiếng Anh 70.000 đ
19 Trần Hà Anh Tuấn 21/04/1999 12A1 Tiếng Anh 70.000 đ
20 Lê Ngọc Thùy Vy 04/01/1999 12A1 Tiếng Anh 70.000 đ
21 Phùng Ngọc Quỳnh Dung 18/09/1999 12A1 Vật lý 70.000 đ
22 Châu Thị Ngọc Hiền 26/02/1999 12A1 Vật lý 70.000 đ
23 Đinh Hoàng Nhi 06/08/1999 12A1 Vật lý 70.000 đ
24 Lê Thị Thanh Trang 09/06/1999 12A1 Vật lý 70.000 đ
25 Trương Hoàng Anh Vũ 06/10/1999 12A1 Vật lý 70.000 đ
Ngày tháng năm 2017
Hiệu trường
(Ký tên, đóng dấu)

 

Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88