Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ năm, 7/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 4243

KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên – thành niên - Năm học 2017-2018

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH                 

 

 


        

         Số:       /KH-THPTCT                           Cần Giờ, ngày  01  tháng  12  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên – thành niên

Năm học 2017-2018

 

Căn cứ chương trình công tác học sinh năm học 2017-2018  của trường THPT Cần Thạnh.

Trường  THPT Cần Thạnh tổ chức tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

       Sau khi được  tuyên truyền, học sinh hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, và biết được những nguy cơ và thách thức nào đang đặt ra đối với vị thành niên và thanh niên. Từ đó học sinh sẽ có nhận thức đúng đắn về tình bạn, tình yêu và tình dục để tự hình thành lối sống lành mạnh, có văn hóa.

       II. NỘI DUNG  - HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG:

- Nội dung:

Sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên, Những thay đổi ở tuổi vị thành niên, bình đẳng Giới. Những nội dung cơ bản về sức khỏe sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục; như HIV/AIDS, bệnh lậu, giang mai…

 • Hình thức:        

Nhà trường sẽ liên hệ mời báo cáo viên  để truyền thông cho học sinh, được tổ chức tập trung tại Hội trường

III. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Đối tượng: Học sinh khối 10

- Thời gian :  Từ 13giờ 30 phút  ngày 08 tháng 12 năm 2017

- Địa điểm : Hội trường THPT Cần Thạnh

IV. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

- Bà Võ Thị Diễm Phượng            Phó Hiệu trưởng                      Trưởng ban

- Ông Ngô Văn Hội                      TLTN                                                Phó ban TT

- Bà Bùi Thị Việt Nga                            Nhân viên Y tế                        Thành viên

- Ông Huỳnh Văn Thành             Tổ trưởng tổ Sử - GDCD                  Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan                  Tổ trưởng tổ Sinh                    Thành viên

- Ông Đỗ Văn Tư                         TT tổ Văn phòng                    Thành viên

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 • Cô Võ Thị Diễm Phượng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.
 • Ông Ngô Văn Hội có trách nhiệm triển khai kế hoạch tới học sinh các lớp trong tiết sinh hoạt dưới cờ, liên hệ với phòng y tế về các nội dung tuyên truyền là đầu mối để liên hệ báo cáo viên tuyên truyền, thường trực có mặt để điều phối chương trình.
 • Bà Bùi Thị Việt Nga có trách nhiệm phối hợp với GVCN để quản lý học sinh, hỗ trợ điều phối chương trình.
 • Ông Đỗ Văn Tư chịu trách nhiệm phân công nhân viên trong tổ văn phòng sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh hội trường; phân công nhân viên kỹ thuật chuẩn bị âm thanh, máy chiếu, màn chiếu, máy tính và có mặt để xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời, quản lý học sinh trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Ông Huỳnh Văn Thành và cô Nguyễn Thị Thanh Lan triển khai kế hoạch tới từng tổ viên để vận động học sinh tham gia và có kế hoạch đánh giá học sinh không tham gia hoặc tham gia không nghiêm túc.
 • Giáo viên chủ nhiệm khối 10 có trách nhiệm quán triệt nội dung văn bản này đến học sinh, điểm danh học sinh tham gia, quản lý học sinh nếu không có tiết./.

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG      

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Ban chỉ đạo;
 • GVCN Khối 10;
 • Lưu VP.

.                     

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88