Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 1/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 152

KẾ HOẠCH Triển khai Hệ thống thông tin điều hành giáo dục trên thiết bị di động (eNetViet) Năm học 2019 – 2020

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Kế hoạch của nhà trường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88