Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ sáu, 1/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 158

KẾ HOẠCH Triển khai Hệ thống thông tin điều hành giáo dục trên thiết bị di động (eNetViet) Năm học 2019 – 2020

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Kế hoạch của nhà trường

Tin cùng chuyên mục

87