Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 320

Tổ Ngữ văn - Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Ngữ văn - Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Ngữ văn - Trường THPT Cần Thạnh
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Tổ trưởng Tổ Ngữ văn

Cô. Nguyễn Thị Yến

 

 

Giáo viên Ngữ văn

Cô. Nguyễn Thị Thu Trúc

 

 

Giáo viên Ngữ văn

Cô. Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

Giáo viên Ngữ văn

Cô. Mai Thị Mỹ Hường

 

 

Giáo viên Ngữ văn

Cô. Lê Thị Thu Quyên

 

 

Nhân viên Thư viện

Ông. Dương Ngọc Bá Tước

 

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87