Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 469

Tổ Thể dục - Quốc phòng và An Ninh; Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Thể dục - Quốc phòng và An Ninh; Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Thể dục - Quốc phòng và An Ninh; Trường THPT Cần Thạnh
Năm học: 2019 - 2020

 

Tổ trưởng tổ Thể dục - Quốc phòng và An ninh

Thầy. Bùi Minh Hòa

 

 

 

Giáo viên Thể dục

Thầy. Nguyễn Trường An

 

 

Giáo viên Thể dục

Thầy. Trần Quốc Toản

 

 

Giáo viên Giáo dục QP và AN

Cô. Đào Thị Vỵ

 

 

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87