Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 25/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 81

Công văn Bộ Giáo dục V/v Hướng dẫn khai báo sức khoẻ tự nguyện phòng tránh Covit-19

Công văn Bộ Giáo dục V/v Hướng dẫn khai báo sức khoẻ tự nguyện phòng tránh Covit-19

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Kế hoạch của nhà trường

Tin cùng chuyên mục

87