Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 506

Tổ Ngoại ngữ - Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Ngoại ngữ - Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Tiếng anh - Trường THPT Cần Thạnh
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Cô. Đoàn Thị Thu Vân

 

 

Giáo viên Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ

 

 

Giáo viên Tiếng Anh

Cô. Dương Ngọc Trang

 

 

Giáo viên Tiếng Anh

Thầy. Trần Quốc Toàn

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88