Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 458

Tổ Ngoại ngữ - Trường THPT Cần Thạnh

Tổ Ngoại ngữ - Trường THPT Cần Thạnh Năm học: 2019 - 2020

Tổ Tiếng anh - Trường THPT Cần Thạnh
Năm học: 2019 - 2020

 

 

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Cô. Đoàn Thị Thu Vân

 

 

Giáo viên Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ

 

 

Giáo viên Tiếng Anh

Cô. Dương Ngọc Trang

 

 

Giáo viên Tiếng Anh

Thầy. Trần Quốc Toàn

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

87