Thứ hai, 26/4/2021, 14:48
Lượt đọc: 23

TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Kế hoạch nhà trường

Tin cùng chuyên mục

87