Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ bảy, 10/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 42

Cách tính trung bình lương của những năm cuối khi được nghỉ chế độ nghỉ BHXH của Người lao động

Cách tính trung bình lương của những năm cuối khi được nghỉ chế độ nghỉ BHXH của Người lao động

Tác giả: Pháp chế
Nguồn tin: Sưu tầm

Tin cùng chuyên mục

87